Thiết kế tranh đá - đảo đá

Tranh đá tiểu cảnh cầu thang, tranh đá ốp tường gia đình, tranh đá ghép, tranh đá phong thủy, tiểu cảnh tranh đá nội thất, tranh đá phong cảnh, tranh đá ghép kiểu cách, tiểu cảnh tranh ghép hiện đại, thi công tiểu cảnh nội thất ngoại thất: Tiểu cảnh tranh đá thường được thiết kế ở những vị trí trung tâm như giếng trời, gầm ...